De vrijmetselarij kent geen proeftijd. Wel bieden nogal wat loges naast voorlichtingsbijeenkomsten verschillende mogelijkheden voor serieuze belangstellenden voor nadere oriëntatie. Die variëren van koffie-ochtenden bij een van de leden thuis tot de mogelijkheid van het bijwonen van een aangepaste comparitie. Verder biedt lectuur mogelijkheden voor meer informatie.

Geef een reactie