De meeste kandidaten melden zich aan door tussenkomst van een lid van een loge dat hen bekend is. Kent men niemand die lid is, dan kan men zich altijd wenden tot de secretaris van de plaatselijke loge. Men kan de gegevens vaak vinden in het telefoonboek of een gemeentegids. Eenvoudiger is hiervoor gebruik te maken van de website van de Orde www.vrijmetselarij.nl Onder ‘adresboek’ vindt men daar de contactgegevens van de verschillende loges. Daarnaast geeft de website ook achtergrondinformatie. Vragen kunnen per email worden gesteld aan het adres orde@vrijmetselarij.nl. Het correspondentieadres van de Orde is: Orde van Vrijmetselaren, Postbus 11525, 2502 AM Den Haag

Geef een reactie