Nee, maar ze kan wel religieus worden genoemd in de ruimste betekenis van dat woord. Dat wil zeggen dat geloof ‘aan’ of ‘in’ iets een wezenlijk kenmerk is maar dat tegelijkertijd niet alle leden in een opperwezen of in een ‘iets’ geloven. Ze wil helpen te zoeken naar een antwoord op levensvragen als: vanwaar kom ik, wie ben ik, waarheen ga ik.

Geef een antwoord