Nee, dat zou ook niet passen bij het a-dogmatische karakter van de vrijmetselarij. Een symbool heeft voor de vrijmetselaar de betekenis die hij er zelf aan wil toekennen. De meeste symbolen kunnen op meer dan een manier geduid worden, zonder dat die duidingen tegenstrijdig hoeven te zijn.

Geef een reactie