Elke vrijmetselaar beleeft vrijmetselarij op een geheel eigen wijze. Ook staat hem vrij om zijn eigen duiding te ontwikkelen met betrekking tot de symboliek en de allegorische vertellingen waarvan binnen de vrijmetselarij veelvuldig gebruik gemaakt wordt. Er is dus een hoge mate sprake van persoonlijke beleving en invulling. Dat maakt de vrijmetselarij juist zo interessant. Een vrijmetselaar zal een accent leggen op zaken die hij zelf wezenlijk vindt of die voor hem essentieel zijn. De kracht van vrijmetselarij wordt zichtbaar als broeders met elkaar van gedachten wisselen en elkaar tot nieuwe inzichten brengen.

Geef een antwoord