Beter

Alle beste dingen in één oogopslag

 

Beter voor de wereld

Vrijmetselaars zetten zich in voor hun idealen en proberen individueel het verschil te maken door zinvolle projecten te ondersteunen. Deze projecten zijn divers. Projecten die in het leven van mensen direct een verschil maken.

De vrijmetselarij als wereldwijde broederschap steunt deze projecten met raad en daad. De vrijmetselarij steunt projecten in zorg en onderwijs, ter ondersteuning van kinderrechten, of vrijwilligersorganisaties, ze zamelt geld in voor liefdadigheid en tal van andere projecten. De vrijmetselarij draagt op die wijze in raad en daad bij aan het verbeteren.

 

Beter zonder politieke of geloofsovertuigende discussies

Tijdens logbijeenkomsten worden twistgesprekken en discussies over politiek en geloofsovertuigingen niet gevoerd. Het is niet de bedoeling dat individuele leden aangespoord worden elkaar te overtuigen van het eigen standpunt. Vanzelfsprekend worden deze onderwerpen wel besproken maar dan worden gedachten uitgewisseld en ideeën vergeleken door middel van een dialoog met het doel inzichtgevend en verdiepend te zijn. Dat gebeurt in harmonie. De individuele broeder neemt telkens de verantwoordelijkheid de harmonie te bewaren. 

 

Beter mens worden

Een vrijmetselaar streeft ernaar beter mens te worden. Dat doet hij door aan zichzelf te werken. De ruwe steen en arbeiden aan die ruwe steen met behulp van de werktuigen – de hamer en beitel – helpen hem hierbij. Uiteindelijk ligt er in ieder mens een zuivere kubiek verscholen. Als je gestaag aan je zelf arbeid, wordt je met je eigen tekortkomingen en talenten geconfronteerd. Je leert je zelf kennen en dat helpt je om beter in relatie met de ander te staan. 

 

Beter geinformeerd

Om beter mens te worden is het van belang dat je kennis neemt van tal van onderwerpen. Omdat de verschillende leden van de loge allemaal hun eigen achtergrond hebben en daarmee bieden de loge en haar leden een schat van kennis en informatie aan waar jij je voordeel mee kunt doen. Je leert over interessante onderwerpen en over jezelf!

 

Beter voor de medemens

Doordat je zelf beter leert kennen, leer je ook beter om te gaan met anderen. Je leert beter te luisteren naar wat die ander verlangt, van jou of van zichzelf. Het streven om de medemens tot steun te zijn uit zich ondermeer in het feit dat je herkent wanneer een ander je hulp vraagt of met jou over persoonlijke zaken wil spreken. Ook als je medemens in nood verkeert kun je hem helpen of ervoor zorgen dat je medemens geholpen wordt. 

Wat wil je nog meer weten?
Neem contact op met onze voorlichter

Loge de Ster in het Oosten verbindt mensen.

Wil jij je met ons verbinden?

 

BETER
MENS
ZIJN