1. Waarom bent u Vrijmetselaar geworden?
vraag 8Mijn hele leven heb ik van tijd tot tijd mij bezig gehouden met vragen rond spirituele ontwikkeling. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er meer in het leven is dan wat ik waarneem en had vaak en gevoel dat iets ontbrak. Ik heb de oplossing gezocht (en zoek) in de kerk maar kon en kan mij niet vinden in sommige van de opgelegde geloofseisen – de dogmatische benadering van – HET IS ZO – DIT IS WAT WIJ GELOVEN.
De vrijmetselarij geeft mij de kans om met behulp van symbolen en allegorie een beeld te vormen van mijn eigen spirituele ontwikkeling – op mijn manier, zonder vaste dogma’s. Mijn spirituele ontwikkeling is mijn zaak – maar het kunnen werken aan die ontwikkeling samen met anderen die ook op hun manier bezig zijn geeft verdieping. Ik kan naar de ander luisteren en als ik zijn worden wijs vinden neem ik ze mee en als ik zijn worden niet bij mij vind passen – dan leg ik die naast mij neer zonder de ander te beoordelen in de realisatie dat die ander op een ander ontwikkel pad is dan ik. Het is een beetje alsof wij allen samen een berg klimmen maar gebruiken verschillende paden met her en daar een gezamenlijke camp. Als vrijmetselaar zoek ik op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen dat wat mensen verdeelt.

2. Waarom bent u lid geworden van de Ster in het Oosten te Bilthoven?
De Ster in Het Oosten is een grote loge met veel broeders met verschillende achtergronden wat een voedingsbodem is voor een grote diversiteit aan ideeën. Ik ben blij achteraf dat ik bij deze loge heb aangeklopt. Verder is het zo dat De Ster in het Oosten mij heeft benaderd via een direct mailing over een avond voor belangstellenden. Ik kon die avond niet aanwezig zijn maar nam contact op met de loge een paar dagen later.

3. Waarin onderscheid volgens de Ster in het Oosten zich van de andere loges?
Loge De Ster in het Oosten is een initiatief nemer. De loge heeft een neutrale kleur maar er zijn broeders van vele levensbeschouwingsrichtingen waarmee je van gedachten kan wisselen.

Ed

Geef een antwoord