Jij staat centraal

Kijk wat wij voor jou kunnen betekenen

 

En je vraagt je af of het wat voor jou is?

Elke keuze begint met een vraag! Wij hopen dat je antwoord vind op al je vragen. Investeer in jezelf.

WAT VOOR JOU?

 

Jij bent van goede naam

Wij zijn allen gelijk. Toch is het van belang dat je past in ons gezelschap. Onbesproken gedrag is daarbij van belang. Want als jij in opspraak komt dan komen wij dat ook!

 VAN GOEDE NAAM? 

 

Jij bent niet dogmatisch

Een dogma is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed; daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.

Wij verwachten dat jij open staat voor meningen van anderen!

NIET DOGMATISCH?

 

En jij kan op maandagavond

Onze bijeenkomsten zijn op maandagavond. We starten stipt om 20:00 uur. Over het algemeen zijn we klaar om 22:00 uur. Daarna praten we nog wat na.

We verwachten dat jij elke maandag kunt. Natuurlijk kan het wel eens zo zijn dat je andere verplichten hebt. We hanteren de prioriteringsregel: gezin eerst, werk daaropvolgend en uiteindelijk de loge. 

JIJ KAN OP MAANDAGAVOND?

 

Jij past bij ons

We willen graag weten wat jou beweegt vrijmetselaar te willen zijn. Bovendien kunnen wij ons voorstellen dat jij ook wilt weten wie wij zijn. We nemen de tijd voor elkaar zodat we er samen met jou achter kunnen komen of jij bij onze loge past en onze loge bij jou. Want als je lid wordt willen we wel dat jij je prettig voelt en wij blij kunnen zijn dat je de weg naar onze loge gevonden hebt.

JIJ PAST BIJ ONS?

 

Jij staat bekend als vrij man

Dat betekent dat je in staat bent om je eigen gedachten te kunnen vormen en dat je openstaat voor de opvattingen en ideeën van anderen. Zelfs als die op gespannen voet staan met je eigen overtuigingen en gedachtegoed. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave.

BEN JIJ VRIJ MAN?

Wat wil je nog meer weten?
Neem contact op met onze voorlichter

Loge de Ster in het Oosten verbindt mensen.

Wil jij je met ons verbinden?

 

JIJ
STAAT
OPEN?