Je bent niet dogmatisch?

Voor ons is er niet één WAARHEID

Een dogma

“Een dogma (Grieks: δόγμα, meervoud: δόγματα) is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed; daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen. De term wordt binnen de religie beschrijvend gehanteerd, terwijl de benaming dogma buiten de religie vaak wordt gebruikt met een kleinerende ondertoon, refererend aan “gevestigde” concepten met een specifiek standpunt en daarmee met een bedenkelijke basis. Deze kleinerende ondertoon is nog sterker aanwezig in de term dogmatisch, die wordt gebruikt voor personen van wie wordt gemeend dat ze onbuigzame geloofsovertuigingen hebben en niet openstaan voor rationele argumenten. Dit gebruik van de term dogmatisch wordt ook aangetroffen waar overtuigingen in de maatschappij en het wetenschappelijk paradigma kritisch worden beschreven.” Bron: WikipediA
  • “De vrijmetselarij geeft mij de kans om met behulp van symbolen en allegorie een beeld te vormen van mijn eigen spirituele ontwikkeling – op mijn manier, zonder vaste dogma’s. Mijn spirituele ontwikkeling is mijn zaak – maar het kunnen werken aan die ontwikkeling samen met anderen die ook op hun manier bezig zijn geeft verdieping.”
    EdGepensioneerd
  • “Ik vind het fijn om mijn meningen te delen. Dit kan bij mijn broeders zonder dat we elkaar de maat nemen.”

    CeesLeraar

Wij leren constant

Wat heeft het voor zin om met een dogma te leven? Wat heeft het voor zin om zienswijzen uit te wisselen als je toch al weet hoe het zit?

Wij geloven niet dat de “waarheid” bestaat. Wij geloven dat je jezelf verrijkt door meningen van een ander naast elkaar te leggen.

Wat wil je nog meer weten?
Neem contact op met onze voorlichter

Loge de Ster in het Oosten verbindt mensen.

Wil jij je met ons verbinden?

 

WAT
IS
WAAR?