Begin met informatie te zoeken

Je kunt ook via de zoekfunctie (het vergrootglas) hierboven zoeken naar informatie

Beginselverklaring Loge De Ster in het Oosten

Loge “De Ster in het Oosten” no 14

OPGERICHT ONDER GROOTOOSTEN DER NEDERLANDEN IN 1769

Uitleg Ordegrondwet /Beginselverklaring

1. Een Vrijmetselaar is een vrij man van goede naam

 • Vrij van dogma’s, vooroordelen en bereid over andere meningen na te denken

2. Werkt samen met andere Vrijmetselaren

 • toetst zijn mening aan die van anderen, luistert naar anderen

3. Met behulp van symbolen en rituelen

 • anderen kunnen hetzelfde nastreven als de Vrijmetselarij. Uniek is het gebruik, dat wij maken van symbolen en rituelen; onze specifieke werkwijze

4. … Aan zijn persoonlijke vorming

 • het verwerven van dieper inzicht in zichzelf

 • het veroveren van geestelijk evenwicht

 • het streven naar innerlijke harmonie

5. Interpretatie naar eigen inzicht

 • De mens zoekt zelf en ontwikkelt eigen inzichten vereist eigen werkzaamheid

6. Naar vermogen bijdragen aan een betere samenleving

 • niet bedoeld financieel; u doet uw best wat voor anderen te betekenen

7. De Vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt

 • dit lijkt eenvoudig, maar vereist constante-aandacht en een bewuste levenshouding

 • leidt tot harmonie

8. Broederschap

 • Broederschap houdt in dat wij als goede en vertrouwde vrienden met elkaar om willen gaan. Onderling vertrouwen en vertrouwelijkheid spelen een belangrijke rol

9. Een hoog beginsel, symbolisch aangeduid met de Opper Bouwmeester des Heelal

 • dit “hoog beginsel” kan voor iedereen iets anders betekenen: een godheid, liefde, rechtschapenheid etc, etc.

10. Erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid

 • de mens als geestelijk vrij wezen

 • wederzijds begrip, ook voor het feit dat de mens emoties heeft en irrationeel kan handelen. Boosaardigheid wordt niet verondersteld

11. de gelijkwaardigheid van alle mensen

 • geen verschil naar achtergrond, sociale status, maatschappelijke positie, opleiding, geloof, ras, kleur etc

12. ieders recht zelfstandig te zoeken naar waarheid

 • bij die zoektocht mag ik een ander niet voor de voeten lopen

 • en zeker geen mening opdringen

13. ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten

 • dit kan leiden tot een bewuste levenshouding

 • denken voordat je doet

14. Verdraagzaamheid, harmonie; mede daardoor zijn Loges ontmoetingsplaatsen van mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten

 • dit is uniek; door het vermijden van twistgesprekken over godsdienst en politiek en de wijze van gedachtewisseling blijft de harmonie gewaarborgd, ondanks de zeer uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten.

15. Gehoorzaamheid aan de wetten des lands

 • voor zover niet in strijd met het eigen geweten

Zoek je meer informatie?

Mail de voorlichter

Of bekijk onderstaande animatie:

Klik op de afbeelding om deze te vergroten :.

Wat wil je nog meer weten?
Neem contact op met onze voorlichter

Loge de Ster in het Oosten verbindt mensen.

Wil jij je met ons verbinden?

 

KEN
U
ZELVE