Op eigen wijze invulling geven aan spiritualiteit?

De nummer vier reden om lid te worden van een vrijmetselarij loge.

 

Jij hebt een gemeenschappelijke interesse met onze leden!

De leden van loge De Ster in het Oosten geven op eigen wijze invulling aan spiritualiteit. De één is atheïst, de volgende moslim en een ander is onderdeel van een christelijke stroming. Het maakt ons niet uit welke geloofsovertuiging jij aanhangt. Wat ons verbindt is de wens jezelf te ontwikkelen tot “Beter mens”.  

Lakzegel_DSihO_40_ROODWe willen jou alvast meegeven:
“Stel je open op en je komt tot inzichten!”

“In deze video (2:11 min.) deelt broeder Michiel zijn beweegreden voor zijn lidmaatschap.”

Wat wil jij nog meer weten?
Neem contact op met onze voorlichter

Loge de Ster in het Oosten verbindt mensen.

Wil jij je met ons verbinden?

 

KEN
U
ZELVE!