De vrijmetselarij

De Orde, geschiedenis en linkjes

 

Wat is vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een eeuwenoude broederschap, gericht op de ontplooiing van de mens tot een in geestelijke vrijheid denkende persoonlijkheid. Kenmerken daarvan zijn een bewust gekozen overtuiging en een daaruit voortvloeiende levenshouding. De werkmethode van de Vrijmetselarij bestaat uit inwijding, bespreking en bezinning.

Essentieel daarbij zijn rituelen en symbolen, die worden gebruikt voor het overdragen van gedachten en gevoelens. De vrijmetselarij biedt mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling.

De Vrijmetselarij zoekt naar datgene wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat verdeelt.

DE ORDE VAN VRIJMETSELAREN

 

Verbondenheid door linkjes

Er zijn diverse loges in Nederland en de rest van de wereld. Wij hebben een pagina vol met linkjes naar andere loges. De loges zijn onderverdeeld naar erkende loges, gemengde loges en vrouwenloges.

LINKPAGINA

 

Geschiedenis vrijmetselarij Nederland

Over de oorsprong van de vrijmetselarij bestaan vele boeiende, maar uiterst speculatieve, verhalen. Ondanks degelijk onderzoek is veel nog in nevelen gehuld. Wel bestaan er treffende overeenkomsten met organisaties die sterk tot de verbeelding spreken. Dit heeft geleid tot een rijkdom aan speculatieve geschiedschrijving.

GESCHIEDENIS VRIJMETSELARIJ NEDERLAND

 

Vrijmetselarij wereldwijd

Over de oorsprong van de vrijmetselarij bestaan vele boeiende, maar uiterst algemeen wordt aangenomen dat de vrijmetselarij haar wortels heeft in de Engelse en Schotse bouwgilden van de late middeleeuwen. De huidige organisatorische vorm ontstond omstreeks 1715 in Engeland. Vanaf die tijd is er meer aan verslaglegging gedaan en is de historische ontwikkeling beter bekend.

ONTSTAAN VAN DE VRIJMETSELARIJ

Wat wil je nog meer weten?
Neem contact op met onze voorlichter

Loge de Ster in het Oosten verbindt mensen.

Wil jij je met ons verbinden?

 

ORDE
VAN
VM