Loge de Ster in het Oosten

Alles over de loge in één oogopslag

 

Werkwijze

Zodra men lid is zijn er vele activiteiten voor de vrijmetselaar.

De vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten heeft het grootst aantal leden van ons Land. Door deze unieke grootte en de diversiteit van de leden is er ruimte voor een breed aantal activiteiten om op een eigentijdse manier een invulling te geven aan het gedachtegoed van de vrijmetselarij. 

Door haar unieke werkwijze en de omgang met elkaar kunnen de leden/broeders een persoonlijke groei bereiken die uitstraalt naar gezin, werk en samenleving. De leden/broeders leren hun leven opnieuw vorm te geven waardoor ze hun verdere leven vrijer kunnen beleven. De Loge is kortom een leerschool en een kans verder opgeleid te worden om gelukkiger en succesvoller in het leven te staan!!

Hoewel er wekelijks bijeenkomsten zijn staat het de leden uiteraard vrij om aan de hand van hun eigen agenda te bepalen hoe vaak ze kunnen komen. Verplichtingen naar gezin en werk hebben natuurlijk voorrang!

DE LOGE VERKENNEN

 

Profielinformatie – Loges in Nederland

Wat jij van elke loge kunt verwachten:

 • Je kunt uiteenzettingen van gedachten verwachten van onze loge leden over een specifiek onderwerp
 • Deze uiteenzettingen vormen de basis voor een gezellige avond samen praten over dit onderwerp
 • De reacties leiden tot een breed scala aan percepties en zienswijzen
 • Wij vermijden twistgesprekken over politieke en geloofsgebaseerde uitspraken
 • Wij zijn gelijkwaardig ongeacht onze maatschappelijke achtergrond (functie of hiërarchische rol)
 • Een inspirerende omgeving om jezelf beter te leren kennen
 • Wij richtinggevend zijn en geen doel op zich
 • Wij voelen ons in vrijheid één. Wij noemen dat broederschap
 • Wij staan voor respect en gelijkwaardigheid van iedereen op de wereld
 • Wij zijn waar mogelijk onze medemens tot steun

PROFIEL INFORMATIE

 

Profielinformatie – Specifiek voor de Ster in het Oosten

Wat jij van onze loge kunt verwachten:

 • Dat wij wekelijks bijeenkomen op maandag
 • Dat wij een zeer divers gezelschap zijn van jong tot oud en dat wij, vanuit de meest gevarieerde levensbeschouwingen meningen aandragen
 • Wij “arbeiden” als mannen onder elkaar. Wij hebben de vrouwen hoog in het vaandel en bieden haar de gelegenheid zo nu en dan een avond bij te wonen
 • En niet geheel onbelangrijk voor een breed scala aan meningen, wij zijn de grootste loge van Nederland met meer dan 100 leden!
 • Wij zijn een onderdeel van de Nederlandse Vrijmetselarij en werken onder het Groot Oosten der Nederlanden. Hierdoor zijn onze broeders welkom bij loges over de gehele wereld

PROFIEL INFORMATIE

 

Profielinformatie – Verwachtingen wederzijds

Wat wij van jou verwachten:

 • Je bent een man, van goede naam en bereid met anderen van gedachten wisselen, ook als die er een andere levensbeschouwing op na houden
 • Je bent niet dogmatisch en leeft bewust of streeft dat na
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen daden

PROFIEL INFORMATIE

 

Comparitie toegelicht

Op maandagavond om 20.00 uur ontmoeten de leden van de Loge “De Ster in het Oosten” elkaar. Als er geen Open Loge of rituele arbeid plaats vindt wordt er gecompareerd. Wat houdt dit in?

Een van ons houdt een voordracht over een voor hem belangrijk, meestal maçonniek onderwerp. Zo’n voordracht, Bouwstuk genaamd, duurt ongeveer 20 minuten.

Na een korte pauze vindt de eigenlijke comparitie plaats. De aanwezigen kunnen het woord vragen en krijgen. Zij reageren op het Bouwstuk of op onderdelen daarvan en vergelijken hun mening met die van de Inleider, of zij delen eigen ervaringen, gevoelens op het betreffende gebied met de aanwezigen. Daarbij staat respect voor elkaars mening op de voorgrond: niemand kent de waarheid, iedereen zoekt zijn waarheid. We streven er dus naar ons voordeel te doen met de informatie die we op die avond krijgen.

Na afloop (rond 22.00 uur) kunnen zij die dat willen napraten over het betreffende onderwerp of over een geheel ander onderwerp. Voorop staat dat we in harmonie bijeen zijn.

WAT IS COMPARITIE?

 

Open loge

De Vrijmetselarij kent een eeuwenoude traditie van inwijdingen in de drie graden van Leerling, Gezel en Meester. Deze inwijdingen en andere feestelijke bijeenkomsten worden gehouden in een zogenaamde Open Loge. De werkzaamheden worden dan op formele wijze geopend (en later gesloten).
Deze rituelen stimuleren het bewustwordingsproces waardoor men tot een vollediger begrijpen komt.

WAT IS EEN OPEN LOGE?

 

Symbolen

De Vrijmetselarij maakt in hoge mate gebruik van symbolen. Door middel van symbolen probeert de Vrijmetselaar uitdrukking te geven aan zijn gevoelens en ervaringen.
De Vrijmetselarij hanteert vele vormen van symboliek, zoals de bouw- en lichtsymboliek.

PasserEnWinkelhaak

WAT ZIJN SYMBOLEN?

 

Loge geschiedenis

Op maandagavond om 20.00 uur ontmoeten de leden van de Loge “De Ster in het Oosten” elkaar. Als er geen Open Loge of rituele arbeid plaats vindt wordt er gecompareerd. Wat houdt dit in?

Onze loge werkt sinds 1769, binnen de orde van vrijmetselaars in Nederland. In 1734 werd de eerste Nederlandse Loge gevormd. In 1756 besloten elf loges tot hechte samenwerking. De officiële naam van het verband is (nog steeds): “Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden“

Er zijn nu in Nederland 144 Loges in 80 plaatsen en de Orde telt ongeveer 6.000 leden. De Loges in de Antillen, Suriname, Zimbabwe en Zuid Afrika behoren vanouds ook tot onze Nederlandse Orde. In de hele wereld zijn er ongeveer 5 miljoen Vrijmetselaren.

Op 19 augustus 1837 ontstond de Loge “De Ster in het Oosten” uit een samensmelting van de twee Loges  ‘La Fidèle Sincérité” en “La Vertueuse”, respectievelijk opgericht in 1767 en 1769. Deze gebeurtenis vond plaats in het toenmalige Batavia in Nederlands-Indië. Met het rangnummer 14 behoort onze loge tot de oudste loges van Nederland. 

Na de tweede wereldoorlog en het onafhankelijk worden van Nederlands-Indië werd de Loge “De Ster in het Oosten” genoodzaakt de werkzaamheden in Indonesië te staken. Zij verhuisde naar Nederland, alwaar in 1961 de werkzaamheden in Bilthoven, waar een aantal leden inHuize het Oosten samen kwamen, werden hervat.

Wil je meer weten, dan is er een boek beschikbaar over 50 jaar Vrijmetselarij in Bilthoven.

De Loge “De Ster in het Oosten” houdt haar formele Open Loges en compareert op maandagavond. Zij telt ongeveer 100 leden, die in leeftijd variëren van 25 tot 100 jaar, een mix van jeugdig enthousiasme en wijsheid.

ONZE LOGE GESCHIEDENIS

 

Onze werkplaats

Ons loge gebouw (Werkplaats) is gevestigd in een vleugel van Huize Het Oosten.

Het loge gebouw is onderverdeeld in een Tempel, een voorhof met bar en wat functionele ruimtes eromheen.

Via de Jan Steenstraat 25 bereik je onze loge ingang. Je komt binnen in een kleine hal. Links vind je de garderobe met daarachter de ruimte voor de bouw en meubelmeester. Rechts is de ruimte van de voorbereider met twee overdenkingskamers.

Als je doorloopt in de kleine hal kom je onze voorhof binnen. Deze staat vol met tafels en stoelen die in een bewust patroon geplaatst zijn. Tevens tref je links onze bar. Hier is onze hof en keldermeester actief.

Aansluitend zie je de poort van onze tempel. 

De tempel, zie hieronder, heeft nog wat ruimtes voor rituaal objecten. Andere loges gebruiken deze ook om hun objecten op te slaan die tijdens een “open loge” gebruikt worden.  De broeder van talent heeft toegang tot de geluidsinstallatie.

Onze ruimte wordt bewaakt door de dekker met zijn “vlammend” zwaard.

ONZE WERKPLAATS  

Wat wil je nog meer weten?
Neem contact op met onze voorlichter

Loge de Ster in het Oosten verbindt mensen.

Wil jij je met ons verbinden?

 

OVER
ONZE
LOGE