Loge de Ster in het Oosten

Comparitie

Wat is comparitie?

Op maandagavond om 20.00 uur ontmoeten de leden van de Loge “De Ster in het Oosten” elkaar. Als er geen Open Loge of rituele arbeid plaats vindt wordt er gecompareerd. Wat houdt dit in?
Een van ons houdt een voordracht over een voor hem belangrijk, meestal maçonniek onderwerp. Zo’n voordracht, bouwstuk genaamd, duurt ongeveer 20 minuten.


Na een korte pauze vindt de eigenlijke comparitie plaats. De aanwezigen kunnen het woord vragen en krijgen. Zij reageren op het Bouwstuk of op onderdelen daarvan en vergelijken hun mening met die van de Inleider, of zij delen eigen ervaringen, gevoelens op het betreffende gebied met de aanwezigen. Daarbij staat respect voor elkaars mening op de voorgrond. We streven er dus naar ons voordeel te doen met de informatie en inzichten die we op die avond krijgen.

Na afloop (rond 22.00 uur) kunnen zij die dat willen napraten over het betreffende onderwerp of over een geheel ander onderwerp. 

Wat wil jij nog meer weten?
Neem contact op met onze voorlichter

Loge de Ster in het Oosten verbindt mensen.

Wil jij je met ons verbinden?

 

OVER
ONZE
LOGE