Onze loge verkennen

Contactmomenten leden

Onderaan vind je video’s om je een beeld te geven van onze loge.

Werkwijze

Zodra men lid is zijn er vele activiteiten voor de vrijmetselaar.

De Vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten heeft het grootste aantal leden van ons Land. Door deze unieke grootte en de diversiteit van de leden is er ruimte voor een breed aantal activiteiten om op een eigentijdse manier een invulling te geven aan het gedachtegoed van de Vrijmetselarij. Hiermee onderscheid ze zich op een positieve wijze van andere loges.

Door haar unieke werkwijze en de omgang met elkaar kunnen de leden/broeders een persoonlijke groei bereiken die uitstraalt naar gezin, werk en samenleving. De leden/broeders leren hun leven opnieuw vorm te geven waardoor ze hun verdere leven vrijer kunnen beleven. De Loge is kortom een leerschool en een kans verder opgeleid te worden om gelukkiger en succesvoller in het leven te staan!!

Hoewel er wekelijks bijeenkomsten zijn staat het de leden uiteraard vrij om aan de hand van hun eigen agenda te bepalen hoe vaak ze kunnen komen. Verplichtingen naar gezin en werk hebben natuurlijk voorrang!

 

Allen die lid zijn van de Orde van Vrijmetselaren zijn welkom, evenals bezoekers uit het buitenland.

Comparitie

Elke maandagavond is er een Comparitie of een Open Loge in de Werkplaats van Huize het Oosten, Jan Steenlaan 25 te Bilthoven. Aanvangstijd 20:00 uur.

Een ‘Open Loge’ is een formele bijeenkomst waarin een rituaal wordt uitgevoerd waardoor de diepere betekenis van de belangrijkste levensvragen kunnen worden begrepen. Meestal vindt er een inwijding plaats.

Bij een comparitie houdt een van de leden een lezing over een onderwerp dat hij heeft uitgewerkt (‘Hij levert een Bouwstuk op); de leden wisselen hierover ( min of meer) informeel van gedachten.


Onderwerpen uit het recente verleden zijn:

 • De vrijheid van de vrijmetselaar ontmomd
 • Empathie
 • 100 jaar onder bewustzijn
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Harmonie
 • Getrouw aan zichzelf
 • Als ‘Veenbrand’
 • Het licht
 • Loge-opening, esotherisch gezien
 • Loufton
 • Kunt u nog beitelen, beitel dan mee
 • Wat heeft wetenschap de vrijmetselaar te bieden?

Contactmomenten

Elke tweede en vierde dinsdagmiddag zijn er de zogenaamde Dinsdagmiddagbijeenkomsten. Deze is met name voor die vrijmetselaar voor wie het door persoonlijke omstandigheden niet mogelijk (meer) is de avondbijeenkomsten bij te wonen. Hier wordt ook een lezing over een onderwerp gehouden waarover met elkaar van gedachten wordt gewisseld.

Instructie

Op elke donderdagavond is er een zogenaamde Instructieavond.
De 1e donderdag van de maand voor leerlingen.
De 2e donderdag van de maand voor gezellen.
Eén keer per maand voor de jongste meesters af te spreken in onderling overleg.
De 3e donderdag van de maand voor jonge meesters.
De 4e donderdag van de maand voor oude meesters.

Deze avonden zijn bedoeld om de achtergronden van ritualen en gebruiken duidelijk te maken en om persoonlijke zaken in vertrouwelijkheid in kleine kring te bespreken. Ook het voorbereiden van de lezingen wordt hier besproken.

Videosectie – Loge De Ster in het Oosten

Lakzegel_DSihO_350x309_NoShadeEen video (4:59 min) waarin Henk Westbroek op bezoek gaat bij een aantal broeders in Loge De Ster in het Oosten.

 

Meer video?

Wilt je nog meer video zien? We hebben een videosectie waarin vrijmetselaren van onze loge vertellen wat hun drijfveren zijn om lid te zijn van loge De Ster in het Oosten.

De vrijmetselaar anno NU

Je kunt de volgende video’s bekijken op YouTube: (link opent YouTube)

De vrijmetselaar anno NU: broeder Sjoerd Papa

De vrijmetselaar anno NU: broeder J.

Wat wil jij nog meer weten?
Neem contact op met onze voorlichter

Loge de Ster in het Oosten verbindt mensen.

Wil jij je met ons verbinden?

 

OVER
ONZE
LOGE