Profiel loge de Ster in het Oosten

Verwachtingen

Wat kun je van elke loge verwachten

 • Je kunt uiteenzettingen van gedachten verwachten van onze loge leden over een specifiek onderwerp
 • Deze uiteenzettingen vormen de basis voor een gezellige avond samen praten over dit onderwerp
 • De reacties leiden tot een breed scala aan percepties en zienswijzen
 • Wij vermijden politieke en geloofsgebaseerde twistgesprekken of discussies
 • Wij zijn gelijkwaardig ongeacht onze maatschappelijke achtergrond (functie of hiërarchie)
 • Een inspirerende omgeving om jezelf beter te leren kennen
 • Wij richtinggevend zijn en geen doel op zich
 • Wij voelen ons in vrijheid één. Wij noemen dat broederschap
 • Wij staan voor respect en gelijkwaardigheid van iedereen op de wereld
 • Wij zijn waar mogelijk onze medemens tot steun

Wat je van onze loge kan verwachten

 • Dat wij wekelijks bijeenkomen op maandag
 • Dat wij een zeer divers gezelschap zijn van jong tot oud en dat wij, vanuit de meest gevarieerde levensbeschouwingen, U meningen aandragen
 • Wij “arbeiden” als mannen onder elkaar. Wij hebben de vrouwen hoog in het vaandel en bieden haar de gelegenheid zo nu en dan een avond bij te wonen
 • En niet geheel onbelangrijk voor een breed scala aan meningen, wij zijn de grootste loge van Nederland met meer dan 100 leden!
 • Wij zijn een onderdeel van de Nederlandse Vrijmetselarij en werken onder het Groot Oosten der Nederlanden. Hierdoor zijn onze broeders welkom bij loges over de hele wereld

Wat wij van jou verwachten

 • Je bent een man, van goede naam en bereid met anderen van gedachten te wisselen, ook als die er een andere levensbeschouwing op na houden
 • Je bent ondogmatisch en leeft bewust
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor uw eigen daden

Wat wil jij nog meer weten?
Neem contact op met onze voorlichter

Loge de Ster in het Oosten verbindt mensen.

Wil jij je met ons verbinden?

 

OVER
ONZE
LOGE