Vrijblijvende Kennismakingavond 26 maart 2023

Wat is vrijmetselarij ?
De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode

die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing en broederschap en daardoor tot een betere samenleving

Kan iedereen een Vrijmetselaar worden ?

 

NEE, niet iedereen kan vrijmetselaar worden

Zingeving

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.

Symbolen

De Vrijmetselarij maakt in hoge mate gebruik van symbolen. Door middel van symbolen probeert de Vrijmetselaar uitdrukking te geven aan zijn gevoelens en ervaringen. De Vrijmetselarij hanteert vele vormen van symboliek, zoals de bouw- en lichtsymboliek.

Werkplaats

Ons loge gebouw (Werkplaats) is gevestigd in een vleugel van Huize Het Oosten.
Het loge gebouw is onderverdeeld in een Tempel/werkplaats, een voorhof met bar en wat functionele ruimtes eromheen.
Als je doorloopt in de kleine hal kom je onze voorhof binnen.

Vraag jij je af of de vrijmetselarij wat voor jou is?

Ben jij zoekende naar antwoorden op levensvragen?

Ben jij bereid daarover met anderen van gedachten wisselen, ook als die er een andere levensbeschouwing op na houden?

Ben jij bereid een ander te helpen?

Wil jij beter functioneren in jouw werk en privéleven op basis van kennis van jezelf en de ander?

Wij maken het JOU makkelijk …

Meer weten of aanmelden...

mail ons dan via het onderstaande contactformulier

Over onze loge no.14

De Vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten heeft het grootste aantal leden van ons Land. Door deze unieke grootte en de diversiteit van de leden is er ruimte voor een breed aantal activiteiten om op een eigentijdse manier invulling te geven aan het gedachtegoed van de Vrijmetselarij. Hiermee onderscheidt ze zich op een positieve wijze van andere loges.

 

  • grootste loge van Nederland met meer dan 80 leden
  • wekelijks bijeenkomen op maandag
  • onderdeel van de Nederlandse Vrijmetselarij
  • wij “arbeiden” als mannen onder elkaar

Beweegredenen van leden om lid te zijn van onze loge

“Ik ben vrijmetselaar geworden omdat ik per brief een uitnodiging kreeg van De Ster in het Oosten. Na het lezen van de brief werd mijn nieuwsgierigheid gewekt en ben toen samen met mijn vrouw naar de open dag van de Vrijmetselarij gegaan. Wij werden zeer hartelijk ontvangen. Ieder op hun eigen manier hebben enkele leden ons uiteen gezet wat de Vrijmetselarij in houdt en waar deze voor staat”
Emanuel

“Ik ben vrijmetselaar geworden omdat ik zoekende was naar verdieping in een veilige omgeving. Ik heb daarvoor een open dag heb bezocht van Loge De Ster in het Oosten. Ik heb deze keus gemaakt en niet naar andere mogelijkheden gezocht.”
Roderick

1. Waarom bent u Vrijmetselaar geworden?

Mijn hele leven heb ik van tijd tot tijd mij bezig gehouden met vragen rond spirituele ontwikkeling. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er meer in het leven is dan wat ik waarneem en had vaak en gevoel dat iets ontbrak. Ik heb de oplossing gezocht (en zoek) in de kerk maar kon en kan mij niet vinden in sommige van de opgelegde geloofseisen – de dogmatische benadering van – HET IS ZO – DIT IS WAT WIJ GELOVEN.
De vrijmetselarij geeft mij de kans om met behulp van symbolen en allegorie een beeld te vormen van mijn eigen spirituele ontwikkeling – op mijn manier, zonder vaste dogma’s.

Mijn spirituele ontwikkeling is mijn zaak – maar het kunnen werken aan die ontwikkeling samen met anderen die ook op hun manier bezig zijn geeft verdieping. Ik kan naar de ander luisteren en als ik zijn worden wijs vinden neem ik ze mee en als ik zijn worden niet bij mij vind passen – dan leg ik die naast mij neer zonder de ander te beoordelen in de realisatie dat die ander op een ander ontwikkel pad is dan ik. Het is een beetje alsof wij allen samen een berg klimmen maar gebruiken verschillende paden met her en daar een gezamenlijke camp. Als vrijmetselaar zoek ik op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen dat wat mensen verdeelt.

 

2. Waarom bent u lid geworden van de Ster in het Oosten te Bilthoven?

De Ster in Het Oosten is een grote loge met veel broeders met verschillende achtergronden wat een voedingsbodem is voor een grote diversiteit aan ideeën. Ik ben blij achteraf dat ik bij deze loge heb aangeklopt. Verder is het zo dat De Ster in het Oosten mij heeft benaderd via een direct mailing over een avond voor belangstellenden. Ik kon die avond niet aanwezig zijn maar nam contact op met de loge een paar dagen later.

 

3. Waarin onderscheidt volgens de Ster in het Oosten zich van de andere loges?

Loge De Ster in het Oosten is een initiatief nemer. De loge heeft een neutrale kleur maar er zijn broeders van vele levensbeschouwingsrichtingen waarmee je van gedachten kan wisselen.

Ed

 

Skip to content