Wat kunnen we ?

Competenties

 

Vrijmetselaren zijn geroutineerd in het luisteren naar elkaar, het steunen van elkaar en helpen bij het zoeken naar antwoorden op existentiële vragen (zie zingeving).
Zij stimuleren elkaar zelfstandig te zoeken, kritische vragen te stellen en “durven na te denken” (niets klakkeloos accepteren).

Zij erkennen het belang van rituelen en symbolen als hulpmiddelen bij het scheppen van orde in de wereld om ons heen, maar vooral in ons eigen denken en doen, en in onze eigen opvattingen.

Vrijmetselaren creëren in harmonieuze omgeving waarin de zoektocht kan plaats vinden

1. Wat doen we? Primair proces

Vrijmetselarij is een zingevingsbeweging.
Vrijmetselaren zijn op zoek naar antwoorden op zingevingsvragen.

Bij die zoektocht erkent hij ieders recht (zelfs plicht) zelfstandig te zoeken naar (zijn) waarheid. Hij wordt geacht niet klakkeloos te aanvaarden wat anderen beweren, hij is nieuwsgierig, wil inzicht verwerven, heeft een kritische instelling en is bereid onderwerpen van verschillende kanten te bekijken.

Hij beseft dat de wereld om hem heen een “chaos” is en hij tracht in die chaos zijn orde te scheppen. Dit wordt door de rituelen uitgebeeld.
Hij streeft daarbij naar innerlijke rust en harmonie, wel beseffend dat dit momenten zijn die niet al te vaak bereikt kunnen worden.

2. Hoe zijn/doen we? Dynamiek / cultuur

Vrijmetselaren helpen elkaar bij het zoeken naar antwoorden op existentiële vragen.
Zij doen dit met behulp van:

  • rituelen
  • symbolen
  • het werken met anderen, waarbij vertrouwelijkheid een hoofdrol speelt

Zij scheppen daartoe een veilige omgeving waar eenieder zich kwetsbaar kan opstellen. Er heerst een grote mate van vertrouwen en openheid.
Van belang is dat dit vertrouwen nooit beschaamd wordt.

Teneinde van de ander te kunnen leren worden opvattingen uitgewisseld en vergeleken.
Vrijmetselaren nemen elkaar daarbij niet “de maat”.
Zij oordelen wel, maar veroordelen niet.
De mening van de ander wordt gerespecteerd.
Daarbij is geen sprake van ongeïnteresseerdheid. De opvattingen kunnen wel degelijk diametraal tegenover elkaar staan.
Echter, Vrijmetselaren

  •  komen samen in harmonie
  • handelen volgens de hoogste wet (hun geweten)
  • maar gaan altijd uiteen in de rechte verhouding (opdat zij weer in harmonie bijeen kunnen komen)

Dit zijn wat we noemen de zuilen waarop een Loge rust

3. Wat drijft ons? Missie / visie / strategie

Vrijmetselaren zijn op zoek naar antwoorden op zingevingsvragen en zij doen dit graag in groepsverband

Zij stoeien met de zingevingvragen zoals hieronder beschreven.
Daarbij speelt het jezelf leren kennen (Kun U Zelve), het accepteren van de eigen verantwoordelijkheid (op U komt het aan) een bijzonder grote rol.

De vrijmetselaar wil geestelijk groeien (zelfverwerkelijking), hij wil beter mens worden.
Hij stelt zich dan ook vragen als:

  • wat doe ik,
  • waarom doe ik het,
  • hoe doe ik het, en vooral
  • hoe kan ik het beter doen

En zij maken graag deel uit van een groep.
Hij realiseert zich dat om iets van het leven te maken hij de ander nodig heeft; hij maakt deel uit van een Broederschap. En groep die elkaar tot steun is.

Contact ons

Mail ons uw vragen of bel onze voorlichter

Jan Steenlaan 25
3723 BT Bilthoven

+31 6 49592689

voorlichter@desterinhetoosten.nl

Stuur een bericht

Ga naar de inhoud