Vrijmetselarij

ontstaan, historie & heden

Vrijmetselarij Bilthoven

Wat is vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een eeuwenoude broederschap, gericht op de ontplooiing van de mens tot een in geestelijke vrijheid denkende persoonlijkheid. Kenmerken daarvan zijn een bewust gekozen overtuiging en een daaruit voortvloeiende levenshouding. De werkmethode van de Vrijmetselarij bestaat uit inwijding, bespreking en bezinning.

Essentieel daarbij zijn rituelen en symbolen, die worden gebruikt voor het overdragen van gedachten en gevoelens. De vrijmetselarij biedt mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling.
De Vrijmetselarij zoekt naar datgene wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat verdeelt.

Geschiedenis vrijmetselarij Nederland

Over de oorsprong van de vrijmetselarij bestaan vele boeiende, maar uiterst speculatieve, verhalen. Ondanks degelijk onderzoek is veel nog in nevelen gehuld. Wel bestaan er treffende overeenkomsten met organisaties die sterk tot de verbeelding spreken. Dit heeft geleid tot een rijkdom aan speculatieve geschiedschrijving.

Vrijmetselarij wereldwijd

Over de oorsprong van de vrijmetselarij bestaan vele boeiende verhalen, maar algemeen wordt aangenomen dat de vrijmetselarij haar wortels heeft in de Engelse en Schotse bouwgilden van de late middeleeuwen. De huidige organisatorische vorm ontstond omstreeks 1715 in Engeland. Vanaf die tijd is er meer aan verslaglegging gedaan en is de historische ontwikkeling beter bekend.

– Je bent uniek –

– Je hebt recht op een eigen mening –

 Je mag van mening veranderen

– Je neemt de tijd over een antwoord na te denken –

– Je bent niet klaar met luisteren voordat de ander is uitgesproken –

Loges in Nederland

Wat jij van elke loge kunt verwachten:

  • Je kunt uiteenzettingen van gedachten verwachten van onze loge leden over een specifiek onderwerp
  • De reacties leiden tot een breed scala aan percepties en zienswijzen

 

  • Wij zijn gelijkwaardig ongeacht onze maatschappelijke achtergrond (functie of hiërarchische rol)

 

  • Wij zijn richtinggevend en geen doel op zich

 

  • Wij zijn waar mogelijk onze medemens tot steun

 

  • Deze uiteenzettingen vormen de basis voor een gezellige avond samen praten over dit onderwerp

 

  • Wij vermijden twistgesprekken over politieke en geloofsgebaseerde uitspraken

 

  • Een inspirerende omgeving om jezelf beter te leren kennen

 

  • Wij voelen ons in vrijheid één. Wij noemen dat broederschap

 

  • Wij staan voor respect en gelijkwaardigheid van iedereen op de wereld

 

Contact ons

Mail ons uw vragen of bel onze voorlichter

Jan Steenlaan 25
3723 BT Bilthoven

+31 6 49592689

voorlichter@desterinhetoosten.nl

Stuur een bericht

Ga naar de inhoud