Is dit wat voor jou?

Leer jezelf kennen

Wij zijn op zoek naar de man van goede naam! Dat wil zeggen dat jij van onbesproken gedrag bent. Of je nu Moslim, Boeddhist, Christen, Joods of Atheist bent, jij zal je thuis voelen in onze loge! Wij zoeken naar dat wat ons verbindt en niet naar wat ons scheidt. In verbinding zijn met elkaar maakt het leven waardevol! Aangezien we allen gewoon mensen zijn sluiten we de ogen niet voor de wereld om ons heen. We staan elkaar met raad en daad bij! Wij zijn OMDENKERS, VRIJE DENKERS, Wij zoeken naar de BETEKENIS en vergaren INZICHT!

Wij leven een leven om BETER mens te worden. En weet je wat … daar zijn we nooit mee klaar! Tegelijkertijd staan we wel met onze beiden voeten op de vloer en midden in de maatschappij. Met beargumenteerde zienswijzen praten we over de onderwerpen die ons bezig houden. Soms duurt het jaren voordat je tot inzicht komt, maar dat je inzichten krijgt is garantie! Iemand die bij ons aan de poort aanklopt kan Leerling worden. Wij kijken wel even goed naar wie jij bent. Zoals elke vereniging willen we wel dat jij je er thuis kan voelen en dat wij ons prettig voelen met jou in ons huis. De bereidheid dogmatisch denken geheel los te laten is de eerste stap in de goede richting!

Beter

Beter voor de wereld

Vrijmetselaars zetten zich in voor hun idealen en proberen individueel het verschil te maken door zinvolle projecten te ondersteunen. Deze projecten zijn divers. Projecten die in het leven van mensen direct een verschil maken.

De vrijmetselaar als lid van een wereldwijde Broederschap steunt dergelijke projecten met raad en daad. De vrijmetselaar steunt projecten in zorg en onderwijs, ter ondersteuning van kinderrechten, of vrijwilligersorganisaties, ze zamelt geld in voor liefdadigheid en tal van andere projecten. De vrijmetselaar draagt op die wijze in raad en daad bij aan het verbeteren.

Beter zonder politieke of geloofsovertuigende discussies

Tijdens logbijeenkomsten worden twistgesprekken en discussies over politiek en geloofsovertuigingen niet gevoerd. Het is niet de bedoeling dat individuele leden aangespoord worden elkaar te overtuigen van het eigen standpunt.

Vanzelfsprekend worden deze onderwerpen wel besproken maar dan worden gedachten uitgewisseld en ideeën vergeleken door middel van een dialoog met het doel inzichtgevend en verdiepend te zijn. Dat gebeurt in harmonie. De individuele broeder neemt telkens de verantwoordelijkheid de harmonie te bewaren.

Beter mens worden

Een vrijmetselaar streeft ernaar beter mens te worden. Dat doet hij door aan zichzelf te werken. De Vrijmetselaar ziet zich symbolisch als een Ruwe Steen. Het bewerken van deze Ruwe Steen met behulp van werktuigen zoals de hamer en de beitel, helpt hem hierbij

Uiteindelijk ligt er in ieder mens een zuivere kubiek verscholen. Als je gestaag aan je zelf arbeid, wordt je met je eigen tekortkomingen en talenten geconfronteerd. Je leert je zelf kennen en dat helpt je om beter in relatie met de ander te staan.

Beter voor de medemens

Doordat je zelf beter leert kennen, leer je ook beter om te gaan met anderen. Je leert beter te luisteren naar wat die ander verlangt, van jou of van zichzelf. Het streven om de medemens tot steun te zijn uit zich ondermeer in het feit dat je herkent wanneer een ander je hulp vraagt of met jou over persoonlijke zaken wil spreken.

Ook als je medemens in nood verkeert kun je hem helpen of ervoor zorgen dat je medemens geholpen wordt.

T

Beter geinformeerd

Om beter mens te worden is het van belang dat je kennis neemt van tal van onderwerpen. Omdat de verschillende leden van de loge allemaal hun eigen achtergrond hebben en daarmee bieden de loge en haar leden een schat van kennis en informatie aan waar jij je voordeel mee kunt doen.

Je leert over interessante onderwerpen en over jezelf!
De vrijmetselaar oefent zich in het onderscheiden van nep nieuws van feiten.

w

Jij hebt een gemeenschappelijke interesse met onze leden!

De leden van loge De Ster in het Oosten zoeken ook verdieping in hun leven. Dat doet één ieder op zijn eigen wijze. Het voordeel van een lidmaatschap van de vrijmetselarij is dat jij van gedachten kan wisselen met gelijkgestemden. Je hoort vele onderbouwde meningen. Wij zeggen dan; “doe er je voordeel mee”. Het horen van meningen kan namelijk leiden tot inzichten.

een van deze inzichten kunnen we jou alvast meegeven:
“Leer jezelf kennen!”

Contact ons

Mail ons uw vragen of bel onze voorlichter

Jan Steenlaan 25
3723 BT Bilthoven

+31 6 49592689

voorlichter@desterinhetoosten.nl

Stuur een bericht

Ga naar de inhoud